THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT

06/07/2020 | Phạm Thị Hương Giang | 609


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ - NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT

Ông Lê Mạnh Hùng - Chức vụ: Trưởng phòng - Phòng kỹ thuật, đã chính thức nghỉ việc kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020Bùi Th Hng My - Phó Giám đc - Công ty TNHH HN Dotnet
A Số 134 Quyết Tiến, P.Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
P 0269 3823 671 F 0269 6251 368  |  M 0888 009 379
Z 0888 009 379  |  S kd4_hndotnet | E thaomygl1524@gmail.com
W www.hndotnet.com.vn   www.hndotnet.vn

Nguồn bài viết: Công ty TNHH Hn Dotnet

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn www.hndotnet.com.vn là vi phạm bản quyền.

Tin khác: