THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CHỨC TRƯỞNG PHÒNG VÀ PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

14/04/2020 | Phạm Thị Hương Giang | 600


Ngày 10 tháng 04 năm 2020 , Công ty TNHH MTV HN DotNet có quyết định về việc :
- Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Nhân viên Kỹ thuật, giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV HN Dotnet
- Bổ nhiệm ông Trần Quốc Đat, Nhân viên Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật công ty TNHH MTV HN DotNet

Trân trọng !Bùi Th Hng My - Phó Giám đc - Công ty TNHH HN Dotnet
A Số 134 Quyết Tiến, P.Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
P 0269 3823 671 F 0269 6251 368  |  M 0888 009 379
Z 0888 009 379  |  S kd4_hndotnet | E thaomygl1524@gmail.com
W www.hndotnet.com.vn   www.hndotnet.vn

Tin khác: