Chứng nhận đối tác của hãng Fujitsu

13/09/2021 | Administrator | 28


CÔNG TY TNHH HN DOTNET LÀ ĐỐI TÁC CỦA HÃNG FUJITSUBùi Th Hng My - Phó Giám đc - Công ty TNHH HN Dotnet
A Số 134 Quyết Tiến, P.Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
P 0269 3823 671 F 0269 6251 368  |  M 0888 009 379
Z 0888 009 379  |  S kd4_hndotnet | E thaomygl1524@gmail.com
W www.hndotnet.com.vn   www.hndotnet.vn

Tin khác: