This is an example of a HTML caption with a link.

Tổng đài Panasonic

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Đăng ngày 10-12-2013 10:15:00 AM
Giá: Liên hệ
- Khả năng nâng cấp 112 trung kế - 120 máy nhánh, 64 trung kế IP chuẩn H.323 - 11..

Tổng đài KX-TES824 (6CO-24EXT)
Đăng ngày 07-07-2013 02:54:26 AM
Giá: Liên hệ
Tổng đài Panasonic KX-TES824 6CO-24EXT: Tổng đài dung lượng 06 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp ((mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext) Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ 1 kênh (nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491)).

Tổng đài KX-TES824 (3CO-16EXT)
Đăng ngày 07-07-2013 02:52:59 AM
Giá: Liên hệ
Tổng đài Panasonic KX-TES824 3CO-16EXT: Tổng đài dung lượng 03 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp ((mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext) Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ 1 kênh (nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491)).

Tổng đài KX-TES824 (5CO-16EXT)
Đăng ngày 07-07-2013 02:49:51 AM
Giá: Liên hệ
Tổng đài Panasonic KX-TES824 5CO-16EXT: Tổng đài dung lượng 05 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp ((mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext) Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ 1 kênh (nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491)).

Tổng đài KX-TES824 (3CO-8Ext)
Đăng ngày 07-07-2013 02:47:45 AM
Giá: Liên hệ
Tổng đài Panasonic KX-TES824 3CO-8Ext: Tổng đài dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh hỗn hợp. Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ 1 kênh (nâng cấp tối đa 2 kênh (card KX-TE82491)).

 

may rua xe

may hut bui

may hut bui cong nghiep

xe mercedes s400

gia xe mercedes

gia in name card

in catalogue gia re

in bao thu gia re

thiết kế logo