GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ TRỰC TUYẾN

22/08/2021 | Administrator | 86


Hệ thống Đào tạo trực tuyến Smart Elearning được phát triển dựa trên Web (WBT – Web-Based Training): Là hình thức sử dụng website để đào tạo. Người dạy sẽ có thể soạn bài giảng trực tiếp trên web. Người học truy cập trang web để tham gia học tập và làm bài kiểm tra. Các thông tin của người học, tài liệu sẽ được lưu trữ trên máy chủ

 Bùi Th Hng My - Phó Giám đc - Công ty TNHH HN Dotnet
A Số 134 Quyết Tiến, P.Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
P 0269 3823 671 F 0269 6251 368  |  M 0888 009 379
Z 0888 009 379  |  S kd4_hndotnet | E thaomygl1524@gmail.com
W www.hndotnet.com.vn   www.hndotnet.vn

Nguồn bài viết: DN-SM

Tin khác: