CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HN DOTNET

MÃ SỐ THUẾ: 5900 476 714

ĐỊA CHỈ: 134 QUYẾT TIẾN - TỔ 5 - P. IA KRING - T.P PLEIKU - TỈNH GIA LAI

ĐIỆN THOẠI: (0269) 3823 671 - 6251 789. FAX: (0269) 6251 368

DI ĐỘNG: 0982 362 456 - 0915 758 238 - 0888 009 379

Email: hndotnet@hndotnet.com.vn - hndotnet@gmail.com

Website: www.hndotnet.vn - hndotnet.com.vn


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY TNHH MTV HN DOTNET TẠI CÁC NGÂN HÀNG

 Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HN DOTNET.

 1. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.  

*Số TK: 5000 201 003 175.. Website: Agribank

 2. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đông Gia Lai.  

*Số TK: 5020 201 001 260. Website: Agribank

3. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

*Số TK: 1026 0011 4999. Website: Vietinbank


 

4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

*Số TK: 1150 0005 5753. Website: Vietinbank

5. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

*Số TK: 0291 000 330 703. Website: Vietcombank

6. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Gia Lai.

*Số TK: 024 060 510 001. Website: www.lienvietpostbank.com.vn


TRUNG TÂM CHĂM SÓC MÁY TÍNH HN DOTNET

ĐỊA CHỈ: 132 QUYẾT TIẾN - TỔ 5 - P. IA KRING - T.P PLEIKU - TỈNH GIA LAI

ĐIỆN THOẠI: (0269) 3823 671 - 6251 789. FAX: (0269) 6251 368

DI ĐỘNG: 0982 362 456 - 0915 758 238

Email: hndotnet@hndotnet.com.vn - hndotnet@gmail.com

Website: www.hndotnet.vn - hndotnet.com.vn


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA TRUNG TÂM CHĂM SÓC MÁY TÍNH HN DOTNET

1. Chủ tài khoản: TRUNG TÂM CHĂM SÓC MÁY TÍNH HN DOTNET.

*Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

*Số TK: 5000 205 219 976. Website: Agribank

 2. Chủ tài khoản: TRUNG TÂM CHĂM SÓC MÁY TÍNH HN DOTNET.

*Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai - PGD Pleiku.

*Số TK: 1060 0075 3344. Website: Vietinbank

3. Chủ tài khoản: HOÀNG BÌNH CHÂU.
*
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

*Số TK: 0291 000 246 137. Website: Vietcombank

4. Chủ tài khoản: HOÀNG BÌNH CHÂU.

*Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

*Số TK: 100 868 114458. Website: Vietinbank